Najčastejšie poškodenia okien – čo s nimi?

Najčastejšie poškodenia okien – čo s nimi?

Bežným pravidelným používaním dochádza k opotrebúvaniu okien. Zároveň na nich vplýva niekoľko ďalších faktorov. Poveternostné vplyvy ale aj zmeny teplôt môžu mať za následok poškodenia okien. Aké sú tie najčastejšie a čo sa s nimi dá urobiť?

Životnosť okien je ovplyvňovaná mnohými faktormi. Okná reagujú na zmeny teplôt a teplotné výkyvy aj na mechanické používanie. Úlohu zohráva aj zrenie (sadanie) stavby. Niekedy sa stane, najmä v prvých rokoch od dokončenia novostavby, že je nutné nastavenie okien. To však nepredstavuje problém, ide o prirodzený proces. Problém však nastáva, keď na okná vplývajú ďalšie faktory dlhodobo a nezabezpečí sa pravidelný servis okien

Nepodceňujte servis okien

Mnoho ľudí podceňuje servis okien a pravidelnú revíziu, respektíve nenachádzajú v nich význam. Využívanie okien sa však nekončí len ich osadením a následným používaním bez akejkoľvek údržby. Servis okien by sa mal vykonávať pravidelne, pretože je jediným riešením, ktoré dokáže odhaliť poškodenia ešte skôr, než bude okná nutné kompletne vymeniť. A to je mnohokrát nákladnejšia voľba, ako servis okien raz do roka.

Najčastejšie poškodenia okien

Poškodenie okien môžu naznačovať už počiatočné signály, ako je napríklad zlé zatváranie okien či prepúšťanie tepla. Vedeli ste, že pri nesprávnom osadení okien môže z domácnosti unikať až 40% tepla? Zlé zatváranie okien môže byť spôsobené tým, že je poškodené kovanie, a jednotlivé časti sa opotrebovali. Únik tepla zas môže mať na svedomí zlé tesnenie. Okrem problémov, ako je poškodené kovanie či zlé zatváranie okien alebo zlé tesnenie, sa častokrát stretávame aj s poškodením pántov, presklenia či zlej pohyblivosti a nedostatočnej funkčnosti okien. Všetky tieto poškodenia okien sú nielen problémom samotných okien, ale aj celej domácnosti. Napríklad pri zlom zatváraní okien môže dochádzať ku kumulácii vlhkosti a následnom vzniku plesní v domácnosti. Plesne sú určite niečo, čo doma mať nechceme. Môžu totiž spôsobovať rôzne zdravotné komplikácie, vznik alergií, astmy či kožných problémov. 

V niektorých prípadoch sú tieto poškodenia okien okom laika neviditeľné, respektíve nie vždy si ich všimneme či uvedomíme. A práve tu prichádza na scénu dôležitosť revízie okien a  profesionálny servis okien. Pravidelný servis okien by mal byť vykonávaný aspoň raz do roka a to firmou či profesionálmi, ktorí sa na servis okien špecializujú. Tí totiž dokážu rozpoznať aj drobné poškodenia, ktoré by však postupom času mohli prerásť do väčších a finančne nákladnejších problémov.

Comments are closed.